Ud af boksen

”Ud af boksen” er et differentieret læsesystem, der udmærker sig ved at kunne samle hele klassen om den samme historie og stadig udfordre eleverne på det niveau, der passer til den enkelte. Systemet er målrettet indskolingen og er et kvalitativt, koncentreret læseforløb, der er tænkt som et supplement til de større dansksystemer.

Detaljerede illustrationer, skiftende temaer og mange hverdagssituationer giver mulighed for en god dialog og gør, at systemet tillige er velegnet til undervisning af nyankomne og tosprogede. Milo-bøgerne appellerer også til de ældre elever med begrænsede læsefærdigheder, der kan få eventyr, dybde og magi uden det lidt barnlige udtryk, der ofte præger de helt lette bøger. Serien kan derfor med fordel benyttes til mellemtrinnet til individuelt arbejde eller gruppearbejde for de elever, der endnu ikke har knækket læsekoden. Stor forskel i elevernes læseudvikling er en velkendt udfordring ved klasseundervisning, især i indskolingen. Milo på eventyr er tilpasset den generelle udvikling og interesse i indskolingen, og målet er at øge læseglæde, tekstforståelse og bidrage med vigtig læsetræning. Det er bøger, eleverne har lyst til at læse, og som giver læreren mulighed for at inkludere hele klassen i det samme litterære forløb.

Milo-bøgerne er et spændende eventyr i seks sværhedsgrader, hvor hvert niveau stiger løbende i lix og tekstmængde i takt med, at historien udvikler sig. Med lix fra 4 til 27 er der mulighed for at udfordre alle på et niveau, der passer til deres færdigheder og dermed invitere dem alle ind i fællesskabet.

Individuel læsning

Milo-bøgerne er ikke kun et hit til holdundervisning; de udmærker sig ligeledes til individuelle forløb, hvor der altid findes en passende sværhedsgrad, oven i købet med muligheden for efterfølgende at avancere i niveau. Nogle elever finder stor glæde i at genlæse serien i et højere lix, hvor de er hjulpet af at kende historien og samtidig er bevidste om, at de har flyttet sig fagligt. Når serien genlæses på et højere niveau, belønnes eleverne med flere spændende detaljer, mere flydende tekst og mere eventyr. De oplever at være blevet bedre læsere og får, udover stoltheden, samtidig fornøjelsen af en større litterær oplevelse.

Lærervejledning

Der er udarbejdet lærervejledning og opgaver til alle bøger i serien. Materialet består af opgaveark med spørgsmål om bogen, et udpluk af svære ord, der med fordel kan gennemgås før læsning af bogen, samt en kreativ opgave af en lidt anderledes karakter.

Opgavearkene findes i to udgaver: grundudgaven samt en sværere udgave med flere spørgsmål og opgaver. Alle spørgsmål er udformet, så eleverne vil kunne besvare dem umiddelbart, uagtet hvilket niveau af bogen de har læst, og derfor vil den mundtlige gennemgang være den samme for begge opgaver. Det er hensigten at få en mere ensartet skriftlig svartid for et hold ved ikke at stresse de elever, der behøver mere tid, samt at motivere de stærkere elever til at formulere sig yderligere skriftligt. Den kreative opgave giver eleverne mulighed for at reflektere over bogen på deres egen måde, mens opgaven løses. På ”lærerens side” findes svar på opgaver og spørgsmål samt forslag til oplagte samtaleemner ud fra bogens handling.

Forslag til yderligere arbejde med systemet

Højtlæsning i mindre grupper med samme tekst. Vær opmærksom på, at ’STAVELSER’ og ’LET’ har samme tekst og derfor kan benyttes sammen.

Individuelt arbejde eller gruppearbejde i mellemtrinnet til de elever, der endnu ikke har knækket læsekoden.

Når undervisningsforløb planlægges så vær opmærksom på, at bog 1 er markant kortere end de resterende bøger i serien, den egner sig derfor godt til en anderledes opstart med et særligt fokus.

En lærer har eksempelvis arbejdet med de første bøger i serien på følgende måde: 

Jeg valgte at arbejde med “Milo på eventyr” på følgende måde med min 2. klasse: Jeg brugte fire dansklektioner på at læse bog 1 i forskellige læsegrupper, hvor eleverne var inddelt i grupper efter lix-niveau. Eleverne læste først bog 1 på et forholdsvis lavere lix-niveau, end de plejer. Derefter steg de til næste lix-niveau og læste bog 1 igen, hvor vi derefter talte om forskellene på de to lix-grupper, de havde læst.

Udover at læse skulle eleverne gøre brug af forskellige læseroller/metoder: 

Før læsningen: 

Detektiven, der undersøger bogens illustrationer og finder forskellige spor på handlingen.

Spåkonen, der sammensætter detektivens spor og kommer med et bud på bogens samlede handling – som en lille spådom.

Under læsningen: 

Nysgerrig og spørgende, ved at stille spørgsmål omkring handlingen eller til svære ord, så alle forstår, hvad de læser.

Efter læsningen:

Samle op på handlingen og give et resumé.

Formålet er, at eleverne får arbejdet med følgende danskfaglige områder: 

Læseforståelse (forstår jeg sammenhængen i det, jeg læser?)

Afkodning (forstår jeg de ord, jeg læser?)

Læselyst (synes jeg, at bogen er god at læse i? Får jeg lyst til at læse den næste bog i serien?)

Vi afsluttede lektionerne med, at eleverne fik bog 2 med hjem som læsebog. Eleverne kunne vælge at fortsætte på samme lix-niveau, hvor de sluttede med bog 1, eller vælge at tage et lix-niveau højere, hvis de manglede udfordring.

Elevernes hjemmeopgave til bog 2:

Eleverne skal læse bog 2 samt give en skriftlig feedback.

 Den skriftlige feedback skal indeholde svar på følgende:

1) Hvad synes jeg om bogen? Er den god/dårlig? Hvorfor god/dårlig?

2) Mangler bogen noget? Fx mangler handlingen noget for at blive bedre? (Fokus: Læselysten)

3) Passer lix-niveauet til mig? Eller er det for nemt/svært? (Her må eleverne gerne have særligt fokus på, om de forstår handlingen – altså forstår de, hvad de læser? Hvorfor/hvorfor ikke?)

4) Har du nogen ændringsforslag til bogen? (Kan du hjælpe med gode ideer, der kan gøre bogen bedre?)

DE SEKS NIVEAUER

LIX 4-7, 140-630 ord per bog. Samme tekst som ‘LET’, blot delt i stavelser og med elegant markering af vokaler og konsonanter. Nem og læsevenlig med maksimal støtte til den første læsning. Bøgerne er, trods det lave lixtal, fyldt med handling, magi og eventyr, så også begynderlæseren får mulighed for en spændende litterær oplevelse.

LIX 4-7, 140-630 ord per bog. Samme tekst som ’STAVELSER’, blot uden den ekstra støtte. Der står ikke ’LET’ på bøgerne, da dette er grundudgaven. En stor del af historien fortælles gennem illustrationerne, og bøgerne er, trods det lave lixtal, fyldt med handling, magi og eventyr.

LIX 10-12, 294-950 ord per bog. Samme eventyr som i ’STAVELSER’ og ’LET’, men med en lidt større tekstmængde og flere svære ord. I ’SVÆR’ er balancen mellem tekst og illustrationer flyttet, så en større del af eventyret ’læses’.

LIX 15-17, 415-1450 ord per bog. Samme eventyr, men med højere sværhedsgrad og større tekstmængde. I ’SVÆRERE’ er der cirka tre gange mere tekst end i grundudgaven, og dette giver læseren en endnu større del af eventyret i ord.

LIX 20-22, 652-1950 ord per bog. Dette niveau er beregnet til den stærke læser, der for længst har knækket læsekoden. Samme eventyr og stadig målrettet interessefeltet hos de 6-9 årige.

LIX 25+, 1060-2950 ord per bog. Mere tekst og højere sværhedsgrad end de øvrige i systemet. Her er der virkelig ‘ordguf,’ der kan begejstre og udfordre den stærke, unge læser. ‘25+‘ giver mulighed for at inkludere de elever, det kan være svært at finde indholdsmæssigt egnet litteratur til.

Ud af boksen udgives af forlaget Zignal2U

 Lærervejledning kan hentes på forlagets

hjemmeside, www.Zignal2U.dk

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til info@Zignal2U.dk

Zignal2U

Smedegårdsvej 59

DK-3700 Rønne

Tlf. 91 91 91 80

CVR. 36 45 92 04

info@Zignal2U.dk

www.Zignal2U.dk